25. rocznica podpisania Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Print

W 2016 roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Traktat stanowił kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które teraz mogły nabrać prawdziwego rozpędu. Dzięki traktatowi ludzie zaczęli zwracać się ku sobie, budować zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego jubileusz stanowi zatem powód do świętowania – w równej mierze dla elit politycznych jak i dla obu społeczeństw

To zdjęcie historycznej Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec na dobre sąsiedztwo i przyjacielską współpracę (źródło: Ministerstwo spraw zagranicznych - Polityczne archiwum).

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (Quelle: Auswärtiges Amt – Politisches Archiv)

Umowa o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy.
Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit