25-letni Traktat w 35-letnim Jubileuszu Print

fundacja polsko-niemieckalogo

Bolesław Kasprzak Prezes Stowarzyszenia „Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp. – Bellheim”, w ramach linii projektowej 25x25 opracował Projekt „ 25-letni Traktat w 35-letnim Jubileuszu – wspaniałej współpracy i przyjaźni mieszkańców Koźmina Wlkp. i Bellheim”.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przyznała na realizację Jubileuszu granty. Obchody finansuje również Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Celem Projektu jest pokazanie dorobku współpracy na polu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Pokazanie ile można osiągnąć działając wspólnie poprzez Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizując Polsko-Niemiecką Konferencję w Krzyżowej zaprosiło jako wykładowców profesorów Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Germanistyki. Będzie również prowadzona przez grupy osób ze Stowarzyszeń z Koźmina Wielkopolskiego, Bellheim, Le Parrey z Francji i delegacji z Drimmelen, szeroka dyskusja o sprawach przeszłych i przyszłych jakie będą stawać przed Nami w Naszych krajach i Europie.

W projekcie biorą udział dzieci i młodzież ze Szkół Koźmińskich, startując w Konkursie Plastycznym „35-lecie przyjaźni i współpracy mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego i Bellheim”.

Gościom przybyłym na obchody Jubileuszu pokarzemy Nasze Miasto i obiekty, które powstały z inicjatywy Stowarzyszeń: „ Z pomocy zrodzila się przyjaźń Koźmin Wlkp. – Bellheim“ i Freundschaftskreis Bellheim – Koźmin Wlkp.“

W Koźminie Wielkopolskim, wspólnym Spotkaniem zakończymy obchody Jubileuszowe i podsumujemy dorobek 35 lat pomocy, współpracy i przyjaźni. W niedzielę o godzinie 8.45 w kościele pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za 35 lat wspólnych spotkań z udziałem gości z Bellheim, Drimmelen i Le Parrey.